Vidensbanken

Din guide til bedre sporbygning

Velkommen til DCU Spor- og Naturudvalgets vidensbank om bygning og vedligehold af MTB spor i DK

Vidensbanken har til formål at give viden og inspiration til et stærkt stigende antal mountainbike-sporbyggere i Danmark. Spor- og Naturudvalget under Danmarks Cykle Union har som mål, at være paraplyorganisation for de mange sporbyggerorganisationer der opstår rundt om i landet.

Et af initiativerne i udvalget er denne vidensbank, hvor målet er, at sporbyggere et samlet sted, kan finde den information der skal til for, at skabe og vedligeholde spændende mountainbike spor under danske forhold.

Redaktør og fagkonsulent på vidensbanken er Søren Pedersen fra more4mtb.dk
– Passioneret mountainbiker,  – Uddannet anlægstekniker,
– 5 års MTB spor forvaltningserfaring, – Sporkonsulent for klubber, kommuner og Naturstyrelsen
.
Kontakt Søren her

Hvorfor en vidensbank?

Mountainbiking i Danmark er i fortsat vækst. Mange nyder den afvekslende og intense oplevelse man får, ved ture op og ned af bakker i skov og natur, i al slags vejr.

Men væksten i sporten giver en mere intens kørsel i skovene, og et større tryk på det naturgrundlag, alle friluftselskere gerne vil gøre brug af. Det giver flere steder i landet en række brugerkonflikter.

En del af løsningen er at skabe bæredygtige mountainbike-spor. Bæredygtighed for mountainbike-spor er er bedre bevidsthed om sporet hos skovens brugere, bedre anlagt så sporene kan holde til kørsel året rundt, og samtidigt er sjove og udfordrende nok til at mountainbikere vælger det etablerede spor, frem for egne veje.

Med bæredygtige mountainbike-spor kan sporten fortsat udvikle sig i harmoni med andre brugere og med respekt for naturen og produktion i skovene. Vidensbanken skal være en ressource i at understøttes skabelsen af bæredygtige mountainbike-spor i Danmark.

Gode spor og god adfærd – det sikrer fortsat adgang til skoven

DCU’s Spor- og Naturudvalg arbejder for bæredygtige mountainbike-spor i Danmark. Fortsat udvikling af bæredygtige spor bygger på viden, dialog og adfærd. Denne vidensbank skabes som en ressource for alle interessenter i danske mountainbike spor.

Dialogen fortsætter på den årlige DCU Spor- og Naturkonference og på udvalgets Facebook-side.

Adfærd og mountainbike kultur understøttes af viden, dialog og kampagner i samarbejde med Naturstyrelsen, friluftsrådet, Singletracker m. fl

1 – Adgang til offentlig og privat skov

Mountainbikespor etableres naturligvis mest i skove og naturområder. I Danmark er skov- og naturområder ejet af Staten (med Naturstyrelsen som myndighed og forvalter), en kommune eller private skovejere (privatpersoner, virksomheder eller foreninger).

Arealinfo kan du finde ud af hvem der ejer det eller de arealer du kører på eller vil lave et spor projekt på. I vejledningen her kan du få hjælp til at finde oplysningerne og anden vigtig information på Arealinfo.

Regler for færdsel i henholdsvis offentlig og privat skov kan du finde her, hvor der også er link til Naturbeskyttelsesloven som er lovgrundlaget for bl.a. færdsel med cykel. Loven fortolkes lidt forskelligt af hhv. ejere og brugere, således foregår der en del dialog om bl.a. hvad en “almindelig” cykel er og hvordan en sti og vej defineres. Blandt andet derfor er det vigtigt som Mountainbikeudøver og sporbygger at få skabt gode sporprojekter, hvor der via dialog opnås fælles forståelse for spor og færdsel i skove og naturområder.


I denne video vises hvordan du kan finde oplysninger om de arealer du vil lave et mountainbike sporprojekt på

Naturstyrelsen og flere kommuner er efterhånden bekendt med at administrere mountainbikesporprojekter. Hos private skove kan det være svært at få ejeren i tale om mountainbikespor, men efterhånden ses flere spor i private skove med bl.a. betalingsmodeller direkte med rytteren, som fx på Langesø MTB-sporet. Andre spor i private skove ses ved kommuner der lejer arealer til spor, med baggrund i sundhedsfremmende foranstaltninger, som endnu et tilbud til borgere. Se fx sporgrupperne i Hammel og Hinnerup som opererer på lejet jord i Frijsenborgskovene.

2 – Planlægning

Godt begyndt er halvt fuldendt – siger et gammelt ordsprog. Det gælder også mountainbike sporprojekter. Elementerne her i planlægningsmenuen i vidensbanken hjælper dig med, at få tænkt alle aspekter af dit mountainbike sporprojekt igennem.

Læs mere om planlægning i punkterne herunder

2.1 Aftaler
Inden der anlægges et mountainbike spor skal der laves aftaler med ejeren.

Det anbefales, at være godt forberedt ved første møde med ejeren/ejerne, så man professionelt kan fremlægge projektet. Nedenstående tjekliste kan bruges som udgangspunkt:

Ejerforhold er undersøgt
Eventuelle regler og love for området der kan begrænse sporets udfoldelse
Foreslået sporforløb
Forhold til andre brugere
Ressourcer til anlæg og vedligeholdelse
Organisering af arbejdet
Til dialogen med ejeren kan følgende gode argumenter generelt bruges for mountain bike spor projekter

Styring af mountainbikere, som holder sig til sporet
Anlægsprojekt for sikring af helårs kørsel
Adskillelse af gangstier, ridestier, mountainbike spor
Folkesundhed

Aftaler om mountain bike spor projekter bør som minimum indeholde:

Parterne
Varighed
Ansvar for anlæg og vedligehold
Detaljer om sporforløb, anlægsfeatures og anlægsmetoder
Se et godt eksempel fra Geel skov her, som bygger på Naturstyrelsens standard skabelon for aftaler om mountainbikespor.

2.2 Kortgrundlag
En vigtig del af et succesfuldt mountainbike sporprojekt er et godt kortmateriale. Kort er gode til at formidle projektets indhold, til initiativtagerens egen planlægning, til ejere, til myndigheder og til arbejdsindsatser fra frivillige og eventuelt købt arbejdskraft.

Der findes en række gratis værktøjer som kan hjælpe med at skabe et godt kortgrundlag som let kan formidles til interessenter i sporprojektet. Du kan vælge en let løsning med færre muligheder, eller en lidt mere kompleks løsning.

Se en guide her til hvordan du kan lave en let løsning med Google Maps.

Eller se her herunder hvor et MTB projekt formidles fra www.giscloud.com, indlagt i siden. Du kan klikke lag til og fra, samt zoome og panorere i kortet. Bemærk at der til projektet er hentet højdekurver og matrikelgrænser fra Kortforsyningen, – de er vigtige kort oplysninger til projektet. Se en guide her til hvordan du gør her.

 

2.3 Spordesign
Mountainbike spor i Danmark er meget forskellige. I Grenå findes et 22 km spor med få højde meter, men det er intenst snoet singletrack med en række indbyggede features, hvoraf nogle er ekstremt teknisk krævende. Andre spor har lange lige stykker hvor farten kan holdes høj, og andre spor igen lægges flere gange op og ned ad de samme bakker, for at finde så mange højdemeter som muligt.

I design af mountainbike sporet skal målsætningen på plads, så sporets målgruppe og initiativtagernes ønsker til indhold kan afstemmes med de forhold og ressourcer der er til rådighed.

På denne side fokuseres på

Målgruppe
Design elementer til regulering af adfærd
Indhold
Se mere om sporgraduering, sporplanlægning og features i menuen til højre.

 

Målgruppe

Hvem laves sporene til?

Se på linket her en undersøgelse fra IMBA Europe om mountain bikeres ønsker til spor.

Hvis man er initiativ tager til et mountainbike spor projekt har man et stort ansvar for identificere og ramme målgruppen, med det spor der skal designes.

Ofte initieres sporprojekter af personer der i forvejen bruger meget tid på sporten. Således er det måske de personer med de bedste ben og den bedste tekniske kunnen, som er med til at fremsætte ønsker for sværhedsgrad og tekniske features. I dag ses flere sporprojekter, som kun kan køres af øvede mountainbikere. Men der kan være andre vigtige elementer at tage hensyn til for et succesfuldt sporprojekt.

Her er et par gode råd til overvejelse af målgruppe og sporindhold:

På spor i offentlige skove og natur områder har forvalteren som regel et ønske om, at der etableres spor for bredden i sporten. Mere fokus på begyndere og motionister end på eliteryttere
Hvis der skal søges fonde eller tilskud, opnås bedre resultater hvis der rammes en større bredde i det udøvelsestilbud man skaber
Der findes flere frivillige til at anlægge og vedligeholde sporene i bredden, end i eliten
Det ene udelukker ikke det andet, – planlæg lette spor med svære loops
Udover at matche projektet med målgruppen og interessenter har spor projektmagere og sporbyggere også et ansvar i et stigende problem omkring øget antal af alvorlige skader der opstår ved mountainbiking. I sommeren 2015 har medierne skrevet om problemet bl.a. i artiklen her i politiken. Sporbyggere må tage ansvar i sporprojekterne og til stadighed sikre gode spor med tydelig information om sværhedsgrader og skiltning af svære features. Spor-og naturudvalget bidrager endvidere med et initiativ om bedre instruktion og teknik på mountain biken på linket her??????. Yderligere beskrives i næste afsnit nogle muligheder for at designe sit spor på en måde som regulerer adfærden, og dermed understøtte sikkerheden på sporet.

Design elementer til regulering af adfærd

Konflikter med andre brugere og sikkerheds risici på sporet har næsten altid noget at gøre med for høj fart. Farten kan sænkes med nogle simple virkemidler:

Lav forhindrings features som sænker farten før en svær feature som fx stejl nedkørsel eller et drop
Lad bevoksningen gro tæt på sporet på steder hvor man ønsker farten lav, – det sænker naturligt MTB rytterens fart
Skab gode oversigtsforhold på steder med lange, lige nedkørsler. Her vil farten oftest blive høj

 

Men ikke kun farten kan være risiko elementer for et velfungerende spor, også det indhold af features mv. man vælger skal passe til målgruppen.

Indhold

Når målsætning og målgruppe er identificeret er det en god idé at gøre sig nogle tanker om sporets generelle målsætning og indhold.

Skal det være det længste, hårdeste, sjoveste, flest højde meter? Der er mange muligheder og individuelle præferencer er forskellige. Nogle ønsker helt naturlige skovbundsspor man næsten ikke kan se, andre synes det er sjovt med kunstigt anlagte features.

Udgangspunktet er det terræn man har til rådighed og de forhold i love og regler der findes for området, samt de aftaler man kan opnå med skov ejeren. Og igen er det vigtigt at indholdet afstemmes med de ressourcer man har til rådighed for anlæg og vedligehold.

Alt efter præferencer kan et spor gøres mere interessant ved at tilføje features som hop, berms, broer, balancebomme, drops m.m. Features krydrer oplevelsen på sporet og danner landemærker og intervaller på ruten, som mange finder spændende som indhold. Derudover kan features være med til at øge rytterens tekniske kunnen, hvis rytteren griber udfordringerne an efter evne og med kyndig vejledning.

2.4 Sporgradueringer

Sporgradueringer kan med fordel bruges ved planlægning og formidling af et sporprojekt, både under planlægning, anlæg og ved sporets brug.

I andre lande, og begyndende i Danmark, bruger man samme benævnelse for sværhedsgrader som i skisporten, hvor blå er let, rød er middelsvær og sort er svære spor. Det er en god måde at kommunikere sværhedsgrader i tale, på kort og på skilte, der kan hjælpe på forståelsen for sporet og eventuelle loops eller delstrækninger.

I Danmark findes der ikke nogen standard eller teknisk specifikationer der beskriver gradueringen nærmere, men en god rettesnor, der bygger på amerikanske og engelske beskrivelser, kan ses i skemaet nedenfor.

Skemaforklaring:

Sporbredde – et bredere spor giver større sikkerhed for rytteren, som kan afvige retningen ved balance skift. Smalt spor kræver koncentration i høj fart.

Sporoverflade – Fast og forudsigelig overflade giver sikkerhed. Variable overflader kræver konstant koncentration og balance skift.

Gennemsnitshældning – Lille eller stor gennemsnits hældning ændrer sværhedsgraden Max. hældning – målt på et stykke over 3 meter.

Tekniske features – med undgåelige menes, at der mulighed for at køre udenom (kaldes en B-linje)

I engelske standarder blandes længden af sporet med i vurdering af sværhedsgraden. Det anbefales det ikke at gøre, da det giver en underlig sammenblanding af teknisk sværhedsgrad og fysisk udholdenhed. Fx giver en “sort” 80 km grusvejs rute ingen mening for de fleste.

Bemærk i øvrigt at eksisterende spor i Danmark har fået navne af den farve der er brugt til markering af ruten. Det hvide spor i Hvalsø (som er rødt til sort i sporgraduering), det røde spor i Hareskoven (som er blåt med røde strækninger).

Se mere om skiltning af spor i menuen til venstre under Sporanlæg.

2.5 Sporplanlægning

Overordnet sporplanlægning

Planlægning af et nyt sporforløb bør tage udgangspunkt i:

 • Initiativtagernes ønsker
 • Målgrupper
 • Forventet antal brugere
 • Muligheder i aftalen med ejeren
 • Terrænforhold
 • Jordbundsforhold
 • Eventuelle fredninger eller andre restriktioner
 • Tilgængelige ressourcer for anlæg og vedligehold

Emnerne behandles flere steder i videnbanken og skal overordnet ligge til grund for den konkrete planlægning. Derudover kan et par tips tænkes ind i planlægningen af sporets forløb:

 • Kontrol punkter
 • Konfigurering af loops
 • Flow

Kontrol punkter

Hvis man skal i gang med et ny skov/natur areal er det nødvendigt, at identificere interessante steder at lægge sporet og samtidigt eventuelle steder hvor det ikke er muligt at lave spor. Man bør opføre en liste for positive kontrol punkter og en liste for negative kontrolpunkter.

Eksempler kan ses nedenfor sammen med et kort over gravhøje med graverestriktioner i 100 meter radius.

Med udgangspunkt i kontrolpunkterne vil der tegne sig et billede af hvor man kan lægge sit spor. Bemærk at skovveje kan være gode forbindelsesveje mellem singletracks. Bemærk også, at det kan være besnærende at lægge sit mountain bike spor i et skovningsspor, for her er jo åbent og ryddet. Men skovens drift gør at skovningsspor som regel benyttes af store maskiner hvert 3-5 år får en udtynding. Al sporplanlægning bør gå på tværs af eller ved siden af skovningsspor, så kun en lille del af sporet ødelægges når der arbejdes i skoven med store maskiner.

Konfigurering af loops

Ønsker man, at lave spor anlæg med varieret sporgraduering kan der med fordel tænkes graduering ind i turen rundt i terrænet. Den blå (lette) rute bør lægges tættest på starten, derefter den røde og længst væk de sorte loops, da det oftest vil være eliterytteren der bevæger sig længst ud i terrænet.

Mindre loops kan naturligvis også indbygges, ligesom A og B linjer ved fx stejle op og nedkørsler kan give varierede spor for alle målgrupper.

Flow

Et spor med et godt flow kan bringe smilet frem på de flestes læber. Et godt flow skabes ved en nøje afpasning mellem fart underlag og sving radius, som glidende skifter fra retning. For åbent og flydende flow skal tænkes i tangerende svingradier og forholdsvis ensartede faste overflader. Tætte og tekniske flow passer godt til steder hvor overfladen er teknisk svær, fx rødder eller stenet forløb, og hvor man ønsker at sænke farten, fx før en krydsende vej eller lige før en svær nedkørsel.

2.6 Sporbudget
Anlæg og vedligeholdelse af mountain bike spor koster ressourcer. De fleste spor i Danmark trækker dels på frivillige ressourcer og dels på penge til indkøb af materialer og maskinydelser.

Afhængigt af sporets brug (antal på sporet=slid), features, jordbund, adgangsforhold og mange andre parametre koster mountainbike spor fra 0 kr. pr. meter til 350 kr. pr. meter.

Skal der søges penge til sporprojektet bør der laves et gennemarbejdet budget, som tager udgangspunkt i et godt planlagt spor. Den letteste måde at få overblik over et sporbudget er at bryde sporet op i delstrækninger, som har passende overskuelige længder og som har egenskaber som fx meget stejlt op eller ned, berm sektioner, features, fladt areal eller lignende. Hver delstrækning bør refereres på kortet over sporet, for god og sikker kommunikation gennem hele spor anlægs processen. Måske kan efterfølgende vedligehold opdeles anderledes. Giv eventuelt strækningerne navne, det giver en god genkendelighed og interessenter et tilhørsforhold, ved at de fx selv navngiver.

Hver delstrækning prissættes efter de forhold der er gældende. Nedenstående kan du downloade en budget template som kan bruges til dit sporprojekt. Templaten indeholder nogle nøgle tal som eksempel, men brug dine egne estimater der passer til de forhold du skal planlægge efter.

Bemærk at der i forbindelse med fondsansøgninger næste altid skal estimeres på frivillig ressourcen. Den estimering kan også hjælpe med at lave den efterfølgende arbejdsplanlægning til spordage.

Templaten indeholder også mulighed for at tidssætte hver delstrækning i en overordnet tidsplan for projektet. Så ved du også hvornår du skal bruge penge til hver delstrækning.
Sporbudget template

Spor budget template DCU SNU.xlsx

2.7 Arbejdsplanlægning
God planlægning er det halve arbejde! Brug tid på at få planlagt bedst hvordan frivilligt arbejde og betalte maskintimer bedst supplerer hinanden for en god arbejdsproces under sporanlægningsarbejdet.

Brug opdelingen af sporstrækninger fra budgettet til at planlægge indsatsen. I budget templaten på sporbudget siden (se menuen til venstre) kan du med fordel bruge kolonnerne til planlægning af indsatser i forhold til tid.

Bemærk i din planlægning

De store arbejdsbyrder på mountain bike spor er:
Udgravning til sporet
Transport, omlæsning og udlægning af materialer
Udgravning bør foretages af maskiner, – frivillig kræfter slipper hurtigt op når der skal graves gennem skovbundens rødder.

Transport, omlæsning og udlægning af materialer bør planlægges nøje. Notér dig skovens almindelige arbejdsveje (grusveje og skovningsspor) – de kan være din vej til at få transporteret materiale ind på strategiske steder, hvorfra manuel transport med trillebør kan mindskes.

Se nedenstående video fra en effektiv proces i Hammel, hvor:

grus er kørt til aflæsningssted med store lastbiler der kan tage 20 kubikmeter ad gangen (reducerer vognmandsomkostninger)
grus omlæsses med gummiged til sandvogn med transportbånd, på traktor
grus køres ad skovningsspor tæt på hvor det skal bruges
grus omlæsses til motorbører med transportbåndet
grus aflæsses direkte på sporet med motorbøren

 

LUK ALLE UNDERPUNKTER

3 – Sporanlæg

Begrebet “anlæg” af mountainbikespor er genstand for stor diskussion i sporten. For mange er det ultimative singletrack et smalt spor i skovbunden, som er helt naturligt og nærmest “uberørt”. Desværre er det kun muligt at finde få steder hvor adgangen til dem er lovlig og hvor bunden kan holde til den vækst sporten oplever.

Således må sporbyggere arbejde professionelt med at skabe det bedste alternativ; spor der ligner det ultimative for sportsudøveren, men som foregår i respektfuld dialog med skovejeren, andre brugere og øvrige interessenter, samt bliver lavet så sporene kan holde til den færdsel der er på stedet.

Men hvad er det der får nogle spor til at holde til stort slid i mange år, og modsat de spor som bliver kørt op og ødelagt af vind og vejr?
Svaret er anlæg af spor med udgangspunkt i viden om hældninger, vandbevægelse, jordbund, materialer og slid. Her på sitet gives grundviden om de forhold der påvirker dit mountainbikesporprojekt og som kan hjælpe med at få bygget gode løsninger, som har lang holdbarhed.

Læs mere om sporanlæg i punkterne herunder

3.1 - Jordbund
I Danmark er undergrunden skabt af isens fremrykning og afsmeltning under istiden. Det har skabt steder hvor undergrunden er rent sand og andre steder hvor der er opbygget aflejring af mere lerholdig jord. Og andre steder igen, en god blanding. Undergrunden kaldes også mineral jord eller råjord og er kendetegnet med en gullig farve samt, at der ikke er humus (døde plantedele) i.I Danmark er undergrunden skabt af isens fremrykning og afsmeltning under istiden. Det har skabt steder hvor undergrunden er rent sand og andre steder hvor der er opbygget aflejring af mere lerholdig jord. Og andre steder igen, en god blanding. Undergrunden kaldes også mineral jord eller råjord og er kendetegnet med en gullig farve samt, at der ikke er humus (døde plantedele) i.

 

 

 

Overjorden, også kaldet muldjorden, ligger oftest i et skarpt adskilt lag, som er vokset i lagtykkelse gennem tiden. Det er sket ved mikroorganismers opblanding af døde plantedele, med den råjord der ligger nedenunder. Muldjordslaget i Danmark kan være alt mellem få centimeter og op til 1 meter, men ligger mest mellem 20 og 30 cm. De dybeste muldjorder findes typisk i bunden af lavninger hvor døde plantedele naturligt aflejres med vinden, eller bliver skyllet ned. Andre steder kan et tykt muld lag være opstået som følge af dræning af moser.Anlægsteknisk har jorden stor betydning for anlæggelse af mountainbikespor.

Generelt kan man sige at:

 • Sandjord dræner vandet godt. Til gengæld bliver det løst når det er tørt. Hvis en sandjord er naturligt blandet med sten og lidt ler, kan det sandsynligvis bruges som mountainbikespor uden de større anlægsforanstaltninger
 • Lerjord holder på vandet. Lerjorde kræver, til mountainbikespor, næsten altid en fastere belægning i overfladen
 • Muldjord er generelt enten ler eller sand (eller en opblanding heraf) med en vis mængde humus i. Når der er humus i jorden vil jorden bedre kunne holde på vand, ligegyldigt om det er sand eller ler. Vand i materialet er fjenden – det fungerer som smøremiddel mellem partiklerne og giver mulighed for bevægelse i materialet. Kørsel i våd muldjord vil således altid ende med en ødelæggelse af overfladen. Muldjord er generelt ustabilt og kan have stor bevægelse under skifte mellem våde og tørre perioder.

For sporbyggere betyder det at kørsel i muldjord stort set aldrig vil holde, kun hvis brugen af sporet er meget lille, kan man forvente holdbarhed af overfladen.

3.2 - Skovtyper & Rodsystemer
Skov og naturområder i Danmark drives med forskelligt formål. De fleste skove drives som produktionsskov, mens nogle få skovarealer er henlagt som naturskov.Skov og naturområder i Danmark drives med forskelligt formål. De fleste skove drives som produktionsskov, mens nogle få skovarealer er henlagt som naturskov.

 

 

 • Produktionsskov er kendetegnet ved at være i forskellige stadier af udtynding som foretages ca. hvert 5-10. år. Der plantes tæt i starten, hvorefter der indenfor 10 år skabes skovningsspor på 4 meters bredde med 16 meters afstand spormidte til spormidte. Efterhånden som træerne vokser, tyndes der ud til slutproduktet med høje store træer
 • Naturskov er arealer, hvor det er besluttet ikke at røre mere ved skovens udvikling. Ofte vælges det at lave naturskov på steder hvor det ikke kan betale sig at lave skovdrift, enten meget næringsfattige jorde, våde jorde eller meget stejle jordstykker. Det kan også være andre hensyn, som fx jagt, unik naturskønhed eller andet der gør, at man ikke vælger at drive skoven som produktion. Ofte er det offentlige skovarealer der henlægges til naturskov.

 

Et andet vigtigt element ved sporanlæg i skovbund er viden om træernes rodsystemer. Generelt deles træers rod form op i 3 kategorierEt andet vigtigt element ved sporanlæg i skovbund er viden om træernes rodsystemer. Generelt deles træers rod form op i 3 kategorier

 • Skiverod, fx rødgran og sitkagran. Skiveroden er som horisontalt voksende rod “tallerken”. Skiveroden er følsom for gravning i overfladen, idet forholdsvis få store rødder er bærende for træets stabilitet og vandforsyning. Hvis man graver en eller to rødder over kan det får stor betydning for træets videre udvikling. Det anbefales at anlægge “ovenpå” store rødder i stedet for at grave dem over.
 • Hjerterod, fx bøg. Hjerteroden er kendetegnet ved mange rødder i alle retninger fra horisontalt og nedefter. Der sker ikke helt så meget ved at overgrave en rod eller over, da der er som regel er mange andre rødder der kan tage over.
 • Pælerod, fx eg, skovfyr og alm. ædelgran. Pæleroden har som hovedregel en stor gennemgående vertikal rod (som en gulerod). Pæleroden er selvsagt ikke så følsom for at man graver ved siden af træet, da hovedforsyning og stabilitet til træet går gennem træets pælerod

Generelt bør der dog som hovedregel bygges ovenpå rødder større end 10 cm i diameter. Rødderne kan beskyttes med store sten ved siderne, og der kan bygges et lille hop eller pump ved roden, så den bruges som en feature i stedet for et problem.

3.3 - Terrænforståelse
For mountainbikespor betyder en god udnyttelse af terrænets hældning meget i forhold til den oplevede værdi af sporet.

 

Mange steder køres lige op og lige ned ad skråninger, med erosion og dybe kløfter til følge. Men der findes en række grundprincipper som hvis de overholdes, kan gøre det muligt at bygge spændende spor i dramatisk terræn, der kan holde.

 

Læs i dokumentet her om terræn og grundprincipperne i at lægge holdbare mountainbikespor i terræn.

 

3.4 Anlægsmetoder
Traditionel anlægsmetode
Traditionelt anlægges veje og stier altid med udgravning af en vejkasse eller ”stikasse”. Alt muldjorden graves væk, så man kommer ned til råjorden og kan bygge op med stabile mineralske jorde (uden humus) som fx stabilgrus.
Lægger man fx stabil grus direkte ovenpå muldjorden vil muldjorden kunne bevæge sig under, og kan blive blandet op ved kørsel, hvor der ”æltes” med hjulene”.

 

Endvidere bevæger vandholdig muldjord sig meget under frost og tø. Det er med til at skubbe nedefra og gøre laget ovenpå løst.
Således skal ethvert spor der skal anlægges med sikkerhed for at kunne holde til helårs kørsel, som udgangspunkt anlægges ved udgravning af stikasse og opbygning med stabilgrus.
Men, der findes også andre løsninger til steder hvor ønsker, ressourcer og tilladelser begrænser muligheden for den anlægstekniske korrekte løsning til helårsspor.
Alternative anlægstekniske metoder
Den traditionelle anlægsmetode beskrevet ovenfor sikrer helårs spor, som kan holde. Men anlægsmetoden er dyr og i nogle tilfælde helt urealistisk med de ressourcer man har til rådighed. I andre tilfælde kan anlægsmetoden ikke accepteres af skovejeren, eller årsagen kan være certificeringer, naturhensyn, fredninger m.m.
Den traditionelle udgravning vil grave mange rødder over. Nogle skovfogeder synes det er for stort et indgreb og kan skade træernes udvikling, andre mener ikke det har den store betydning.
På lette sand jorde (hvor sandet er blandet med lidt større sten) kan sporet etableres ved blot skrabe de øverste 3-5 cm. af øverste lag døde blade og kviste på sporet og køre på det, som det er.
Holdbarheden er dog, udover sand/sten blandingen, også afhængig af humus indholdet som beskrevet ovenfor. I løvskov vil humus indholdet ofte være for højt, men i nåleskov hvor der ofte findes et mindre humus indhold i muldjorden kan denne metode være en løsning.
Et alternativ til udgravning helt til råjorden er, at lave et ”skrab” i de øverste 5-10 cm af skovbunden. Herefter udlægges stabilgrus i lidt overhøjde til det øvrige terræn, og der kantsikres med den mest faste jord der er skrabet af. Metoden sikrer, at vigtige rødder ikke graves over. Samtidig sikrer overhøjden at vand ikke fanges i sporet på fladere arealer.

Alternativ stikasse – på skrå arealer
På meget skrå arealer vil det formentlig være nødvendigt at grave lidt ned i bagkanten for at skabe en hylde der kan køres på. Metoden kaldes også et Bench Cut. Dybden der skal graves kan reduceres ved at lægge en stamme til at støtte sporets kant mod dal siden. Stammen kan støttes med en pæl, hvis nødvendigt.

Alternativ på fladere arealer, hvor man ikke ønsker at grave
Her bliver man nødt til at hæve sporet lidt mere. Der kan startes med udlægning af en større stenstørrelse, som er med til at fordele trykket og bære stien. Anbefalet stenstørrelse er sorteringen Singels som har størrelsen 32/64 mm. Der udlægges minimum 10 cm. singles og 8-10 cm. stabilgrus. Stierne skal etableres med faste kanter, alternativt laves minimum 1 meter i bredden.
Alternativer på meget våde arealer
Skal man arbejde i meget våde arealer er første råd at grave grøfter og lave broer eller underføringer, så vandet kan slippe væk, på stedet det fanges. Dræning i skove dur ikke, da drænrør hurtigt stoppes til af rødder

Hvis der ikke kan/må graves grøfter, kan der udlægges plast celler (plast græsarmeringsplader) i bunden. Pladerne hjælper til at fordele trykke og bærer sporet ovenpå den våde underbund. Sidste bastion mod våde, følsomme områder er at bygge broer.

 

3.5 Grusmaterialer til spor
Holdbare helårs mountainbikespor kræver en fast overflade der kan bære cykel og rytter, holde til cyklens dækbevægelser og lede vandet væk. Det kan muldjorden i skovbunden ikke.
Til mountainbikespor i skoven bør vælges en stabilgrus som base og et toplag. Stabilgrus har egenskaber der gør at det kan virke som bærende lag og evt. som fast overflade. Det anbefales at sporet færdiggøres med et toplag på sporet. Toplaget skal sikre en fast og slidstærk overflade, og bør være af typen slotsgrus eller lignende.
Stabilgrus sammensættes i en grusgrav, hvor store sigter fordeler og sorterer kornstørrelserne på den råjord der graves i grusgraven. Herefter blandes helt fine ler partikler med sand og sten til en sammensætning der overholder Danske Standard normer.
Stabilgrus fås både som bakke materiale (traditionel grusgrav) og som sømateriale, hvor der suges fra havne eller søer til grus blandingen. Undgå sømateriale, da det som regel indeholder mange runde sten og flintesten. Runde sten fra sø materialet gør, at stabilgrus laget binder dårligere sammen og flintesten giver flere punkteringer.
Bemærk at der indenfor normerne alligevel er stor forskel på en almindelig stabilgrus. Andelen af knust materiale sammen med lerindholdet, har stor betydning for hvor godt det udlagte materiale binder sammen. Får man en stabil grus med vægten mod større korn indenfor rammerne og i den lave ende af knust materiale, kan stabilgrusen være svær at banke sammen, og vil hurtigere kunne brydes af fx opbremsninger. Tag en snak med grusgrave i nærheden af spor projektet, om det stabilgrus der laves på stedet, spørg efter kornkurver og diskuter hvor vægten af størrelsen fordelingen ligger.
Endvidere findes der stabilgrus som laves af knust granit og kan anbefales, som et mere holdbart materiale end almindeligt stabilgrus.
Den almindelige fagkundskab anbefaler for anlæg af stier, at stabilgrus bør lægges i et lag på mindst 11-12 cm., så når det komprimeres opnår en tykkelse på 10 cm. når det er komprimeret.

 

 

3.6 Features
Features krydrer oplevelsen på sporet og danner landemærker og intervaller på ruten, som mange finder spændende som indhold. Fx kan man på et lidt kedeligt stykke grusvej ligge og glæde sig til den næste feature, og tænke igennem hvordan man angriber et hop eller drop i dag, eller beslutter sig for at øve det flere gange når man kommer til det.Derudover kan features være med til at øge rytterens tekniske kunnen, hvis rytteren griber udfordringerne an efter evne og med kyndig vejledning.Her på siden beskrives• Rockgarden• PumpsLæs mere i dokumentet her om switchbacks, berms, hop og broer.Rockgarden
Rockgardens bliver stadigt mere populære features på sporene i Danmark. Stenformationer af forskellig størrelse og form giver en spændende udfordring, som oven i købet er meget varieret i forhold til våde og tørre forhold. Rockgardens kan bruges både som op og nedkørsler og kan bygges med flere linjer og længder på samme rockgarden, så det er muligt at starte med korte lette forløb, og senere udvide med længere og sværere linjer på featuren.Tænk forløbene godt igennem og brug tid på at forme og test køre forløbene, så angivelsen af lette og svære linjer stemmer overens med virkeligheden. Sæt et forklaringsskilt om linjer og teknik til brugerne lige før en rockgarden, så nybegyndere kan få god information om at lære featuren at kende og udvikle sig på den.
Pumps
Pumps er det nye sort på MTB spor! Pump elementer kommer fra pump tracks som er baner anlagt til at kunne “pumpe” cyklen rundt, uden at bruge pedalerne til at træde fart i cyklen.Grundregler for at placere pumps på et mountainbikespor.• Pumps bruges til at få fart i cyklen, derfor skal man ikke placere pumps hvor man i forvejen har fart• Pumps er ikke en hopserie, – er der for meget fart risikerer man at ramme den næste forkert• 2-4 pumps kan med fordel placeres på tekniske strækninger med mange sving, hvor man er lige ved at miste farten, – i stedet for at bruge pedalerne, kan man pumpe cyklen op i fart igen• Lave pumps er oftest rigtigst, høje pumps hører til på pump tracks• Pumps bør have et 1:10 forhold. 1 i højden fx 25 cm og 10 i længden mellem toppe altså 2,5 m. Eller fx 30 cm og 3 meter.

 

LUK ALLE UNDERPUNKTER

4 – Skiltning og graduering af spor

Skiltning skal tænkes grundigt ind i sporets planlægning. Skiltningen skal vise vejen rundt for besøgende, sikre at der ikke køres på andre steder end sporet, og informere andre af skovens brugere om at dette spor er lavet til mountainbikere.

Læs mere om skiltning og graduering i punkterne herunder

4.1 Informationsstandere
Ved sporets startpunkt (eller -punkter hvis flere) bør der placeres en informationstavle. Tavlen bør indeholde information om• Sporets udstrækning på oversigtskort• Sporets længde og højdemeter, evt. med højdeprofil• Sporets gradueringer på delstrækninger hvis relevant• Generel information om sporgraduering• MTB kodeks

 

4.2 Ny skiltemanual og sporgradueringsstandard
Naturstyrelsen, DGI og DCU har udarbejdet en skiltemanual og et større skilteprojekt er i gang. Udover skiltestolper, kan malerpletter på træer også bruges til at guide mountainbikere rundt på sporet.

 

LUK ALLE UNDERPUNKTER

5 – Vedligehold

Et godt sporprojekt skal indeholde aftaler og organisering af vedligeholdelsen af sporet. Brugere, ejere og andre interessenter er alle interesseret i at sporprojektet kan få succes over en lang levetid, således skal det sikres at der kan reageres på elementer der kræver indsats efter anlægsfasen.

Indsatser kræves som regel efter slid, tilvoksning, skovdrift, hærværk, jordsætninger mv. De største vedligeholdelses opgaver under drift af mountain bike spor er:

 • Tilbageskæring af tilvokset spor korridor
 • Fjernelse af dødt plantemateriale fra sporet (Blade, grene og stammer)
 • Bortledning af vand fra huller i sporet
 • Hindring af uautoriserede genveje på sporet

Læs mere om vedligehold i punkterne herunder

5.1 - Skovningsspor og vedligehold
Under anlægget skal der tages stort hensyn til skovningsspor, hvor store skovningsmaskiner med interval på 5-10 år kommer og tynder i bevoksningerne. Det er besnærende at lægge sporet her, for her er jo ryddet og åbent. Men risikoen for at få sporet ødelagt. Hvis der ikke er andre muligheder end skovningssporet, kan løsningen være at lægge sporet i midten, så hjulsporene gaber over sporet.
5.2 - Aftaler og organisering af vedligehold på sporet
Aftalen om sporets drift og vedligehold laves som en del af sporprojektet fra starten.
En vigtig aftalepart under vedligeholdelsen er skovejeren eller den hos skovejeren der har ansvaret for skovens produktion, således man kan få en god dialog og få koordineret skovens drift med mountainbikesporet.
Det drejer som mest om at få store maskinoperationer til at tage så meget hensyn til sporet som muligt.
5.3 - Organisering
Klubben eller foreningen der skal vedligeholde sporet bør tænke en langsigtet og bæredygtig organisering af vedligeholdelsen. Når den første eufori over det nye gode spor har lagt sig, bliver det hverdag og det kan være vanskeligt at holde gejsten hos de frivillige til at udføre vedligeholdelse.

En ide som der arbejdes med flere steder i landet, er inddeling af sporstrækninger som en eller flere så får ansvaret for at vedligeholde. Ideen er at få skabt ejerskab til strækningen, og samtidigt have overkommelige opgaver fordelt på flere hænder.Foreningen bør sammen lægge en årsplan.

Årsplanen skabes på et årligt planlægningsmøde hvor der etableres en vedligeholdelses masterplan.Masterplanen kan med fordel deles op i den almindelige vedligehold og konkrete reparationer:

 • Det almindelige vedligehold kan opdeles i sporstrækninger og fordeles som beskrevet ovenfor
 • Større indsatser som fx reparationer indtegnes på kort og refereres til masterplanens liste, på samme måde som under anlægsfasen
5.4 - Almindeligt vedligehold
Opgaverne i almindeligt vedligehold defineres som friholdelse af spor korridoren hvor grene skæres tilbage, og eventuel bundvegetation som græs og brændenælder slås ned. Herudover kan der på spor i skovarealer med stort løvfældende overdække med fordel fjernes blade fra sporet, når alle bladene er faldet af.

Et tykt lag blade kan forhindre at vand kan trække væk fra sporet, og efterhånden som bladene nedbrydes til muld, får man således muldjord oven på sporet. Almindeligt vedligehold omfatter også vedligehold af eventuelle features i træ, hvor man bør tilse træ for råd og skader, og planlægge udbedring af skader.

Bemærk at vegetationen også kan bruges som adfærdsregulerende element. På helt åbne sporkorridorer med god oversigt vil man naturligt kunne holde farten høj. På steder hvor man ønsker farten sat ned, fx tæt på andre spor med andre brugergrupper eller før et vejkryds, kan man lade vegetationen slutte tættere om sporet, så man naturligt sætter farten ned og undgår opbremsninger.

5.5 Reparationer
Selv med den bedste planlægning og anlægsmetode kan det ske at der efterfølgende kommer skader på sporet.
Typiske ses slidskader på steder med uforudset opbremsning, jordbunden bevæger sig så der samles vand i sporet, eller udefra kommende skader som fx kørsel med skovmaskiner ødelægger en strækning.
Skaderne bør udbedres så hurtigt som muligt, inden brugerne af sporet selv finder nye veje uden om en opstået vandpyt eller anden skade.

Ved opbremsnings skader kan det eventuelt være en løsning at lave features der nedsætter farten inden man kommer til stedet hvor der bremses. Alternativt kan det være nødvendigt at lægge sporforløbet helt om, så årsagen til at der bremses fjernes. Det kan fx være skarpe sving eller for stejle nedkørsler, eller hjulspænd på for stejle opkørsler.

Hvis spor skal sløjfes, bør der lægges stammer og grene over det gamle spor, så det er tydelige for enhver at man ønsker det nye spor benyttet. I det fleste tilfælde kan man blot lade eventuel grusbelægning ligge, da den ingen nævneværdig indflydelse har på skovens videre drift.

5.5.1 Afvandingsdyk
Opstår der på sporet vandsamlinger kan man med fordel lave afvandingsdyk af sporet. Det foregår ved at man på en strækning på 3-4 meter dykker dalsiden af sporet ned, så vandet kan løbe af. Hvis spor på helt flade arealer samler vand, må der fyldes op i hullet og sikres at sporet har fald til den ene eller den anden side, alternativt højst på midten med fald til begge sider.

5.5.2 Hold rytteren på rette spor
Mange steder kan mountainbikere finde på selv at skære genvej eller finde vej uden om fx et nyt opstået mudderhul på sporet.
Løsningen på det sidste er naturligvis at få afvandet og skabt et holdbart spor hvor der køres uden om.
Hvis der skæres genvej, må genvejen stoppes ved udlægning af grene og stammer, alternativt kan sporbyggeren se på om genvejen i virkeligheden var en bedre linje, og måske beslutte at bygge sporet om i forhold her til.

LUK ALLE UNDERPUNKTER

6 – Organisering

Organisationen omkring et mountainbikespor er vigtigt for succesfulde sporprojekter og deres levedygtighed. Der bør skabes en robust organisation omkring et mountainbikesporprojekt. Projektets initiativtagere bør danne en forening, som langsigtet kan blive garant for projektets anlæg, udvikling og vedligeholdelse. Foreningsdannelsen har mange fordele:

 • Ildsjæle og initiativtagere kan samle sig i en organisation med formand og bestyrelse – et sted hvor endelige beslutninger kan træffes
 • Foreningen er en juridisk enhed• foreningen er en veldefineret forhandlingspart for samarbejdsprojekter
 • Foreningen kan modtage midler fra fonde
 • Foreningen kan bedre sikre frivillige til både anlæg og vedligehold

Ofte opstår sporbyggerudvalg fra klubber som i forvejen er organiseret.

Anlæg og vedligeholdelse af mountainbikespor kræver en del ressourcer. De fleste spor bliver finansieret af frivillig arbejdskraft i kombination med tilskud fra kommuner staten eller fonde. Nogle får fx leveret grus fra den offentlige myndighed der ejer skoven og andre får indtægter fra medlemsindtægter i sporforeninger. Derudover rejses der flere steder penge ved afholdelse af mountainbikeløb, hvor overskuddet går til sporbygning.

De offentlige myndigheder i Danmark begynder flere steder at udvide med større bevillinger til sporanlæg, men har ikke fuldt ud fået øjnene op for at investering i mountainbikespor kan være ligeværdigt med sportshaller, idrætsanlæg og svømmehaller til andre sportsgrene.

Læs mere om organisering i punkterne herunder

4.1 - Frivillige
I Danmark har vi heldigvis en stærk kultur for frivilligt arbejde, og vi er gode til at danne foreninger og udvalg når noget skal skabes. Mountainbikekulturen følger med og udvikles hele tiden, bl.a. ved at udøveren også tager ansvar for sporet der køres på. Rigtig mange byer i Danmark har cykelklubber med underudvalg eller selvstændige foreninger med frivillige der arbejder med spor.
Det er dog vigtigt at være realistisk omkring de ressourcer man kan skaffe. Få tilpasset ambitioner for projektet og planlagt arbejdet efter det.

 

Ydermere er planlægning af arbejdsdage vigtigt; man skal vide præcist hvad der skal laves, maskiner, værktøj og materialer skal være på plads. Det er meget demotiverende at dukke op til en rodet arbejdsdag, hvor man ikke føler der bliver lavet nok ift. de ressourcer der er dukket op. Planlægning og formidling af dagens arbejde er vigtigt.

4.2 - Forsikring af frivillige
Hvis du er med til at arrangere sporarbejde, bør du være opmærksom på de forsikringsforhold der gælder for frivilligt arbejde i klubber og foreninger.  Hvis du er med til at arrangere sporarbejde, bør du være opmærksom på de forsikringsforhold der gælder for frivilligt arbejde i klubber og foreninger.

 

Helt grundlæggende kan du dog være med til at sikre, at ingen kommer til skade ved altid at sørge for:

 • God instruktion om det arbejde der skal foregå
 • Tænke igennem hvad der kan gå galt, og tage aktion på at forebygge det
 • Sørge for at alle der arbejder på sporene bruger behørigt sikkerhedsudstyr

Der skal altid tegnes arbejdsskadeforsikring når:

 • Der ansættes lønnede medarbejdere (uanset hvor mange timer, der er tale om, og om det er for en afgrænset periode).
 • Foreningen/organisationen har antaget fremmed ulønnet hjælp til at udføre arbejde (eksempelvis når en forening får ikke-medlemmer, f.eks. skoleelever, til at sælge mærker).
 • En forening beder medlemmer/frivillige udføre arbejde, der falder uden for, hvad et medlemskab normalt medfører af pligtarbejde (eksempelvis et større kompliceret regnskabsarbejde, hvor man normalt ville ansætte lønnet arbejdskraft).

Der skal derimod ikke tegnes arbejdsskadeforsikring når frivillige/medlemmer af en forening, herunder bestyrelsesmedlemmer, kun udfører, hvad der er sædvanligt i henhold til foreningens vedtægter

BEMÆRK at frivillige der udfører sporarbejde for en almindelig cykelklub således ikke udfører sædvanligt arbejde i henhold til foreningens vedtægter.Man bør derfor enten stifte en forening hvis formål det er at bygge spor, alternativt tage sporbyggeriet med i foreningens formål i vedtægterne.

Når frivillige udfører opgaver for frivillige sociale foreninger og organisationer, vil man normalt ikke være omfattet af foreningens eller organisationens arbejdsskade- eller erhvervsansvarsforsikring.

Er du i tvivl så tjek altid med din klubs juridiske rådgiver, og se mere om forsikring på frivillig.dk

Sørg som frivillig selv for:

 • Ansvarsforsikring
 • Ulykkesforsikring
LUK ALLE UNDERPUNKTER

7 – Fundraising

Fundraising er for mange et stort emne at tage fat på. Det kan virke uoverskueligt at gennemskue de mange fondes forskellige krav, og finde ud af hvordan man sammensætter et projekt der rammer lige i øjet til at opnå funding.

Læs mere om fundraising i punkterne herunder

7.1 God Strategi
Helt generel god fundraising strategi er, at skabe bredt sammensatte partnerskaber. Et projekt som søges kun af klubben selv er ofte for snævert for fonde, som gerne vil se deres projekter lykkes med bred opbakning.

Forsøg derfor at sammensætte projekter som rummer både parter fra brugere, lodsejere, repr. for andre grønne organisationer, myndigheder og markedsføring (f.eks. turismen), – så er der skabet et stærkt grundlag for et succesfuldt projekt som kan opnå funding.

Det kræver imidlertid en tovholder eller koordinator tilknyttet projekt, og når koordinatoren har taget alle i ed på projekt indholdet, kan projekterne som regel også gennemføres uden vanskeligheder mellem partnerne.

7.2 - Grundig forberedelse
I dag vil næsten alle tilskudsmidler være betinget af andre tilskudmidler og/eller frivillige indsatser (ofte værdisat til 100 kr. pr. frivilligtime). Tilskudsmidler vil også ofte være betinget af, at man kan dokumentere arealtilladelser og opnå de nødvendige myndighedstilladelser i henhold til f.eks. planlov, skovlov, naturbeskyttelseslov m.v. Endvidere skal den fremadrettede drift være sikret- ofte som minimum i et 5-års perspektiv eller et 10 års perspektiv for at kunne begrunde en investering i anlæg og faciliteter.

Således anbefales det at gennemarbejde sit projekt med god planlægning, kortmaterialer og budgetter som du kan finde input og oplæg til her på vidensbanken.

Ry Bike Park blev støttet som et “Lokalt grønt partnerskab”

Der stilles også krav om en god og velbegrundet projektbeskrivelse og et realistisk anlægsbudget – som oftest baseret på erfaringstal eller indhentede tilbud. Projektbeskrivelsen skal kunne anvendes både til at fremskaffe økonomi (fundraising) og til at sikre myndighedsgodkendelser.

7.3 - Fortvivl ikke - Eksempler!
Der er masser af gode eksempler på støtte til MTB spor projekter:

Nordeafonden: Støtter projekter over 100.000 kr. centralt, mens projekter under 100.000 kr støttes af det lokale bankråd. Eksempelvis har sporbyggerne i Hareskoven få støtte, og her kan du læse om støtte til projektet i Egebjerg bakker på Sydfyn

Friluftsrådet, udlodningsmidler fra tips og Lotto: Eksempler på støttet projekt er MTB-rute i Pamhule Skov

LAG (Lokale AktionsGrupper) – udvikling landdistrikter: De forskellige LAG’ere vægter lidt forskellige projekter i henhold til den lokale udviklingsstrategi. LAG i Vejen har lavet en god liste over en masse fonde, som du kan finde her

Mange helt lokale fonde støtter lokale formål og lokale projekter. Dér er man nødt til at orientere sig på nettet.

7.4 - Andre kilder
Mange kommuner har afsat puljer til lokal udvikling og borgerdrevne initiativer. Det veksler fra kommune til kommune, offte vil tilskud til etablering af MTB-anlæg og –faciliteter bero på kommunal opbakning og/eller opbakning fra Naturstyrelsens lokale enheder i form af adgang til arealer eller økonomisk støtte i kombination med en frivillig indsats fra brugersiden – som oftest frivillige fra MTB-klubberne.

Det er pt uvist, om Naturstyrelsens pulje til grønne partnerskaber nedlægges med vedtagelsen af den kommende finanslov. Ellers er det oplagt at kigge på den her.

 

LUK ALLE UNDERPUNKTER

Redaktør og fagkonsulent på vidensbanken
er Søren Pedersen fra more4mtb.dk

 • Passioneret mountainbiker
 • Uddannet anlægstekniker
 • 5 års MTB spor forvaltningserfaring
 • Sporkonsulent for klubber, kommuner og Naturstyrelsen
Share This