On Trail Vidensbank

Adgang til offentlig og privat skov

1 – Adgang til offentlig og privat skov

Mountainbikespor etableres naturligvis mest i skove og naturområder. I Danmark er skov- og naturområder ejet af Staten (med Naturstyrelsen som myndighed og forvalter), en kommune eller private skovejere (privatpersoner, virksomheder eller foreninger).

Arealinfo kan du finde ud af hvem der ejer det eller de arealer du kører på eller vil lave et spor projekt på. I vejledningen her kan du få hjælp til at finde oplysningerne og anden vigtig information på Arealinfo.


I denne video vises hvordan du kan finde oplysninger om de arealer du vil lave et mountainbike sporprojekt på

Regler for færdsel i henholdsvis offentlig og privat skov kan du finde her, hvor der også er link til Naturbeskyttelsesloven som er lovgrundlaget for bl.a. færdsel med cykel. Loven fortolkes lidt forskelligt af hhv. ejere og brugere, således foregår der en del dialog om bl.a. hvad en “almindelig” cykel er og hvordan en sti og vej defineres. Blandt andet derfor er det vigtigt som Mountainbikeudøver og sporbygger at få skabt gode sporprojekter, hvor der via dialog opnås fælles forståelse for spor og færdsel i skove og naturområder.

Naturstyrelsen og flere kommuner er efterhånden bekendt med at administrere mountainbikesporprojekter. Hos private skove kan det være svært at få ejeren i tale om mountainbikespor, men efterhånden ses flere spor i private skove med bl.a. betalingsmodeller direkte med rytteren, som fx på Langesø MTB-sporet.

Andre spor i private skove ses ved kommuner der lejer arealer til spor, med baggrund i sundhedsfremmende foranstaltninger, som endnu et tilbud til borgere. Se fx sporgrupperne i Hammel og Hinnerup som opererer på lejet jord i Frijsenborgskovene.

Redaktør og fagkonsulent på vidensbanken
er Søren Pedersen fra more4mtb.dk

  • Passioneret mountainbiker
  • Uddannet anlægstekniker
  • 5 års MTB spor forvaltningserfaring
  • Sporkonsulent for klubber, kommuner og Naturstyrelsen
Share This