OnTrails ambitiøse målsætning om at kortlægge 100 mountainbike-spor over hele landet er indfriet før tid, og nu er målet at nå det dobbelte. Interessen har simpelthen været over al forventning, fortæller Nordea-fonden, Danmarks Cykle Union, DGI og Naturstyrelsen, der står bag projektet.

Læs hele nyheden her: www.cyklingdanmark.dk Og her hos Nordeafonden

Share This