Nyhedsbrev fra Spor- og Naturudvalg DCU, juli 2017
Selv om vi løbende fortæller om vores indsats, møder og meget mere på Facebook, så er det noget
gange rart at lave en lille opsamling, hvor overblikket ikke forstyrres af de sociale mediers
algoritmer.
I 2017 har vi haft et super travlt og sjovt første halvår, fyldt med ændringer, udskiftninger og nye
veje.
• Januar/februar
o I januar blev formand Thomas Larsen Schmidt genvalgt for to år på DCU’s årskongres.
Katy Petersen og meldte sig ud af udvalget. Katy blev af et enigt udvalg erstattet af Ask
Petersen.
o Den sidste redigeringsfase i forhold til Nordea-fonden og ansøgningen om midler til
skilteprojektet trak tænder og der var mange samtaler, omskrivninger og dialog om at
sikre det bedst mulige projekt.
o Derudover deltog formanden i et opstartsmøde om et skovbrugerrådsseminar til
efteråret med DIF, Dansk Ride forbund og Dansk Orienteringsforbund.
o Formanden holdt også et oplæg på et seminar om turisme og mountainbike hos Dansk
Kystturisme sidst i januar.

o I februar deltog vi i en temadag om idrættens fysiske rammer i naturen hos DIF.
o Og så fik vi endelig positivt svar fra Nordea-fonden sidst i februar.
o Placering af Sporbyggerkonference 2017 faldt på plads efter et rigtig fint bud fra
Svendborg. Tilmelding til Sporbyggerkonference 2017 åbner i juli.
o Besvarede mails fra sporbyggergrupper med spørgsmål, gav rådgivning m.m.
• Marts/april
o Marts bestod mest af alt af arbejde med bevillingen fra Nordea-fonden, hvordan og
hvorledes skulle vi gribe det an m.m.
o Desuden reklamerede vi for Take Care of Your Trails Day på Facebook.
o Besvarede mails fra sporbyggergrupper med spørgsmål, gav rådgivning m.m.
o I april meldte Martin Busk Hansen sig ud af udvalget. Det betød at vi nu kun var Ask,
Simon og Thomas tilbage.
o April spidsede det til med pressemeddelelse, planlægning af launch om skilteprojektet,
møder med Nordea-fonden, Naturstyrelsen og meget mere. Der er mange ting og
mange mennesker involveret i sådan en fondsproces J
o I april besluttede et enigt udvalg, at vi gerne ville teste om der var interesse for
sporbyggerkurser i et dansk format, og vi satte gang i at planlægge en prøveballon med
to kurser i 2017. Kurserne blev og bliver lavet i samarbejde med Feriecenter
Slettestrand. Når kurserne har været afviklet vil vi følge op med en evaluering og kigge
på hvordan vi skal gå frem med lignende tiltag i fremtiden. Første kursus var både
udsolgt og en fin succes, med glade deltagere. Næste kursus kommer 16. og 17.
september 2017.
o I april har vi hjulpet Naturstyrelsen Østsjælland og Red Team Hareskoven med
kontakter og planlægning af et IMBA Europe Trailbuilderschool arrangement, som
kommer til at finde sted første weekend i september. Det bliver et kursus for de
frivillige sporbyggere fra den enhed, samt de ansatte fra enheden, som samarbejder
med de frivillige sporbyggere.
o Formand for Spor- og Naturudvalg sidder også i IMBA Europes bestyrelse, og deltog
derfor i det årlige IMBA Europe Summit. IMBA Europe er ved at etablere sig som en
stærk paraply for de forskellige nationale organisationer, som arbejder med
adgangspolitik, mountainbikespor m.m. I 2016 og starten af 2017, har der været rigtig
megen omvæltning i IMBA US har betydet at forholdet mellem IMBA US og IMBA
Europe på sæt og vis har skullet genstartes, hvilket har trukket en del ressourcer. Men
dialogen er godt i gang og vi satser på at blive stærkere sammen. Det årlige Summit
blev afholdt i Agueda, Portugal og var en succes med rigtig mange lande repræsenteret
og deltagerrekord med ca. 120 deltagere. Muligheden for at lære af hinanden på tværs
af landegrænser viser sig igen og igen at være af rigtig stor værdi.

o Vi er på og efter IMBA Europe Summit gået i dialog med EO MTBing, som er et
opstartsprojekt som handler om at lave fælles europæiske standarder for
mountainbike guider. Et projekt, som har et stort potentiale. Læs mere her: http://eomtbing.eu/
o Sidst i april deltog vi med et oplæg på en sporbyggerkonference i Sverige arrangeret af
Cykelfrämjandet. Oplægget var om Udviklingen af sporbygning, frivillige, skilteprojekt
m.m.
• Maj/juni
o I maj blev det tredje møde om skader i mtb afholdt af Friluftsrådet. Vi følger med og
bidrager til møderne og forsøger at skabe den dialog der skal til, for at vi kan få lavet
konstruktive løsninger. Blandt andet skilteprojektet ses som et godt tiltag, som vil
kunne hjælpe brugerne til at være mere bevidste om egne evner i forhold til sporenes
sværhedsgrad.
o Sidst i maj fik vi afholdt et vigtigt styregruppemøde mellem Naturstyrelsen, DGI og
Spor- og Naturudvalg om skilteprojektet og de nødvendige tiltag der skal sættes i gang
forud for ansættelsen af en projektleder for projektet. Styregruppen var enige om at vi
får lavet en hjemmeside, som bliver projektets hjerte, der hvor de frivillige grupper kan
melde sig til projektet og hvor vi vil informere om projektet både under og efter
projektet. Desuden har vi koordineret hvad der skulle stå et jobopslaget til
projektlederstillingen.

o Naturstyrelsen havde sendt et udkast til interne retningslinjer for mountainbike på
Naturstyrelsens arealer i høring, hvilket betød at mange aftener og timer i maj blev
brugt på at skrive, omskrive, diskutere, lytte, koordinere med andre organisationer
m.m. Vi mener at vi fik lavet et godt og konstruktivt høringssvar, og afventer den
endelige udgave af retningslinjere engang efter sommerferien.
o I maj diskuterede udvalget situationen med få medlemmer i udvalget. Med tanke på at
der ikke var nogen der meldte sig efter opfordringen på Sporbyggerkonferencen,
besluttede vi at prikke to personer, som havde vist stor interesse for udvalget, og som
vi allerede havde en smule erfaring omkring samarbejder med. Kewin Kamelarczyk fra
Svendborg og Henrik Karlsen fra Viborg blev prikket og sagde begge ja til at træde ind i
udvalget. Velkommen til dem begge.
o Besvarede mails fra sporbyggergrupper med spørgsmål, gav rådgivning m.m.
• Juli/august
o Sporbyggerkursus på Slettestrand blev afviklet 1. og 2. juli, og gik rigtig fint. Næste
kursus kommer som sagt 16. og 17. september og er skåret efter samme læst.
o Sporbyggerkonference 2017 med foreløbigt program åbner for tilmelding midt i juli.
o Over 500 mails! I indeværende år har udvalget modtaget over 500 mails, som har
skullet besvares, reageres på, videresendes, diskuteres osv. De mange mails ser vi som
et tegn på at vores input, bidrag og rådgivning om mountainbike og spor i DK er både
vigtig, men også påskønnet. Det er selvfølgelig ikke alle henvendelser der er positive,
men i det store hele lykkes vi med en dialogisk tilgang til de fleste henvendelser J
o Besvarede mails fra sporbyggergrupper med spørgsmål, gav rådgivning m.m.
o Jobopslaget for skilteprojektet er ude og der er fin interesse pr. telefon og mail om
projektet.
o Hjemmesiden regner vi med at lancere 1. september. Til hjemmesiden har vi valgt
firmaet Motinno som leverandør, som også har appen Singletracker. Vi har store
forventninger til samarbejdet, og håber at det kan kaste flere spændende ideer og
projekter af sig.
God sommer!
Vi ses til Sporbyggerkonference 4. og 5. november 2017
Thomas Larsen Schmidt
Formand Spor- og Naturudvalg DCU

Share This