I foråret steg trafikken til det dobbelte på Hareskovens mountainbikespor, viser nye tal. Erfaringen er, at de afmærkede spor både er med til at mindske mulige gener for naturen og blandt de besøgende i statens skove.

Brede dæk, store trærødder og stejle nedkørsler. Det er 20 år siden, at det første mountainbikespor åbnede i et statsligt naturområde. Det var i Hareskoven nord for København, der den dag i dag stadig er et af landets mest benyttede spor.
Læs hele artiklen på FVM.dk

 

 

 

Share This