DELTAG!

Bliv en del af projektet i dag.

Bliv en del af projektet!

Her kan du indtaste oplysninger om dit spor, kontaktperson m.m. Når du har indtastet jeres oplysninger er I (med mindre i hører andet), en del af projektet.

Det er umuligt at nå at skilte og graduere alle spor på samme tid, men vi kommer til jer alle i løbet af projektperioden fra 2017 til 2020.
Formålet med projektet er at gøre størstedelen af de danske mountainbikespor brugervenlige og tilgængelige ved hjælp af skiltning og graduering af sporene. Projektet skal understøtte og udvikle indsatsen hos de mange frivilliggrupper, som bruger tusindvis af timer på at skabe mountainbikespor over hele Danmark. Projektet skal sikre en ensartet skiltning og graduering af de mange mountainbikespor til glæde for hundredetusindvis af brugere, som får bedre muligheder for at komme ud, motionere og nyde naturen.

Med projektet har vi mulighed for at sikre en god skiltning, en reel graduering, og med det en væsentlig større tilgængelighed, sikkerhed og brugervenlighed for de mange mountainbikebrugere på landsplan.

Obs! Hvis dit spor er et betalingsspor, skal du kontakte projektlederen Christoffer Riis Svendsen på mail: [email protected]
da der er særlige principper for betalingsspor i projektet.

8 + 3 =

GPX fil


Billede fil


Samarbejdsaftale PDF


Felter markeret med ( * ) skal udfyldes.

Kontakt os hvis du er i tvivl om hvordan du udfylder de enkelte felter korrekt.

Vær opmærksom på at samarbejdsaftalen SKAL vedhæftes i PDF format

Vær opmærksom på…

Størrelsen på samarbejder med de lokale frivilliggrupper vurderes konkret ift. sporets nuværende og kommende længde, antal brugere, jordbundsforhold, vedligeholdelsesbehov og antal projekterede frivillige arbejdstimer. Desuden indgår det i vurderingen om der er konkrete forpligtende samarbejdsaftaler med flere aktører i området, fx mountainbikeklubber, kommuner, Naturstyrelsens lokalenheder eller private aktører.

Hver enkelt frivilliggruppe skal have mulighed for at fejre succeserne i deres lokale projekter med op til 3.000 kr. til sodavand, pølser eller andet ved festlige indvielser.

Det enkelte spor vil maksimum kunne skilte og sporomlægge for op til 100.000 kr.

Vedligehold og omlægninger af mountainbikespor skal holde sig inden for skiltemanualens vejledning til graduering og skiltning.

MTB-kodekset inkorporeres på nye kortudgivelser o. lign. og det opgraderede spor angives på en fælles portal, hvor mountainbikeruten kan downloades til GPS, ses i en app eller printes fra hjemmeside.

Der udnævnes en presseansvarlig i de konkrete projekter for at sikre lokal presse på aktiviteter og det frivillige engagement, der er knyttet til mountainbikesporene.

De frivillige sporbyggere skal være forsikret gennem en ulykkesforsikring fx i DGI eller DCU-regi.

Sporbyggerlaugene skal arbejde på at få kommunerne til at forpligte sig til at vedligeholde de sporene (i samarbejde med de frivillige). Målet er at fremme kommunerne medansvar for at udvikle og vedligeholde eksisterende mountainbiketilbud i fremtiden.

Projekter i private skove kan indgå i projektet under forudsætning af, at sporet stilles gratis til rådighed for brugerne. Dette udelukker dog ikke, at brugerne ad frivillighedens vej kan vælge at bidrage til ejerens udgifter med sporet. I denne frivillige form er en betalingsordning ingen hindring for at blive en del af projektet.

Share This